ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА

• ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА     
• ГОТЕЛЬНА СПРАВА І ТУЗИЗМ

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.

Якщо погані лікарі – гинуть люди, якщо погані економісти – гине держава, отже економіка – це та сфера, яка керує державою і світом.

Економіст – це практикуючий спеціаліст або науковець, який працює в області планування, керівництва господарською діяльністю (її дослідження, планування та економічний супровід).

Лише на перший погляд ця професія може здаватися нудною. Проте, економіка – це гра, і якщо зрозуміти її правила – тобі ніколи не буде нудно.

Попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, грамотні та амбіційні спеціалісти цієї сфери як і раніше залишаються затребуваними на ринку праці.

Фахівець у галузі економіки підприємства може виконувати функції економіста, бухгалтера, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії і поточні плани, а також організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та координувати роботу виконавців. Отже, перевагою професії є її універсальність.

Викладачі та технології навчання:

Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти. У нинішньому складі кафедра "Економіка підприємства" має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам.

Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. До послуг студентів – спеціалізована бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал, два кафе, медпункт. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах регіону. Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі університету.

Ми дамо Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Економіка та організація підприємств

"Економіка підприємства" – це престижна економічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни 

"Економіка підприємства" одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки "Економіка і підприємництво". В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. "Економіка підприємства" – це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. Спеціальність "Економіка підприємства" формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

Метою діяльності фахівця з економіки підприємства є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

Спеціаліст з економіки підприємства повинен вміти виконувати професійні функції згідно своєї посади.

Де і ким може працювати випускник:

Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Сьогодні економісти потрібні найрізноманітнішим організаціям. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економіста з праці;
 • економіста зі збуту;
 • консультанта-радника;
 • економіста договірних та претензійних робіт;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.

Очолювати:

 • планово-економічні служби підприємств і організацій;
 • бухгалтерію;
 • відділ праці та заробітної плати;
 • відділ кадрів;
 • відділ зовнішньоекономічних зв'язків, або бути в них головними спеціалістами.

                                                                                                                                                            

Готельно - ресторанна справа і туризм

Готельно-ресторанний бізнес є га¬луззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів.

Де і ким може працювати випускник:

Випускники факультету працюють на підприємствах і в організаціях ресторанного, готельного господарств, туризму та виставкової діяльності за різними формами власності за типами господарювання на посадах:

 • керівників (президент асоціації, концерну, корпорації, генеральний директор готелю чи туристичного комплексу, директор готелю, виставкового центру, ресторану, турфірми, менеджер з економіки, завідувач відділом, начальник експлуатації тощо); менеджер з персоналу;
 • фахівців з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, головний інженер та метрдотель в ресторані);
 • фахівців матеріально-технічного забезпечення (економіст зі збуту, начальник відділу збуту , начальник відділу збуту та ін.); у маркетингових та комерційних відділах (начальник відділу, комерційний агент комівояжер, брокер та ін.);
 • керівників в підрозділах по виробництву, реалізації та організації споживання товарів, продукції ресторанного господарства та послуг (завідувач виробництва в ресторанах, інженер-технолог, шеф-кухар);

 Випускники зможуть :

 • поліпшувати якість обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства;
 • розвивати готельно-ресторанний бізнес області та України в цілому;
 • розробляти короткострокові і середньострокові плани діяльності закладів готельного та ресторанного господарства;
 • застосовувати інноваційні та інформаційні технології у роботі підприємств готельно-ресторанного господарства;
 • вдосконалювати роботу діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства;
 • впроваджувати у роботу підприємств готельного та ресторанного господарства прогресивні технології.

 Випускники можуть виконувати роботу:   

 • Менеджер (управитель) з туризму
 • Гід-перекладач 
 • Туризмознавець,керівник туристичної групи
 • Інструктор-методист з туризму
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • Фахівець з розвитку сільського туризму
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Фахівець із конференц-сервісу
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризму
 • Інспектор з туризму
 • менеджер з туристичного напрямкуменеджер з внутрішнього туризму
 • менеджер з міжнародного туризму
 • фахівець з питань безпеки в туризмі
 • консультант з питань страхування в туризмі
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні)
 • консультант з  подорожей, консультант (в апараті органів державної влади)
 • референт з основної діяльності (туризм),
 • молодший державний інспектор
 • науковий молодший співробітник

Онлайн-матеріали в галузі економічних наук


Підприємництво публічного сектора
http://co-to-znaczy.eu/ekonomia/przedsiebiorstwa-publiczne.htm
http://m.wspia.eu/file/21443/47-DULTZ.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ea1a4e26-c298-4ae2-9dcd-ba59fbe7a15e
https://www.researchgate.net/publication/320130667_SEKTOR_PUBLICZNY_-_ISTOTA_ZAKRES_I_ZARZADZANIE
https://www.slideshare.net/2009uj/funkcje-spoeczne-sektora-publicznego-podmioty
www.sbc.org.pl/Content/10631/huczek.pdf
piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-3.pdf
https://notatek.pl/zarzadzanie-przedsiebiorstwami-uzytecznosci-publicznej
https://samorzad.infor.pl/ сайт присвячений приватному господарству  та  регіональному фінансуванню
https://parp.gov.pl/ - Державна агенція розвитку підприємництва

Логістика в підприємництві
https://e-logistyka.pl/wiadomosci/
https://www.czasopismologistyka.pl/
https://docer.pl/doc/n88svc5
http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-logistyki-bslowinski.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YaXsgCdP1oQ&list=PLF88EE4C9553515A9 - Канал Ютуб Вищої Школи Логістики де знаходяться навчальні фільми з галузі логістики

Мікроекономіка,  Макроекономіка, Менеджмент
http://bc.pollub.pl/Content/685/mikro.pdf
https://vignette.wikia.nocookie.net/esgieha/images/b/b1/Mikroekonomia_I_-skrypt_I.pdf/revision/latest?cb=20180401203006&path-prefix=pl
https://slideplayer.pl/slide/62662/
http://www.wkuwanko.pl/zarzadzanie/zarzadzanie.php?kat=20&page=2
http://www.podstawyekonomii.pl/podstawyekonomii/ Лекція – Ринок, Мікроекономіка,  Макроекономіка
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/ - база наукових статей з економічної галузі – у випадку зазначення при пошуку «повний текст» можна знайти цілі публікації
https://nzb.pl/   - Сучасне управління бізнесом
https://pb.pl/ - портал бізнес інформації та інформації про економіку Puls Biznesu
http://bazekon.icm.edu.pl - база наукових статей з галузі економіки
https://sigg.gpw.pl - інвестиційна платформа
https://www.biznes.gov.pl/ -сервіс надання інформаційних послуг для підприємців
www.egospodarka.pl
https://money.pl/   -інформаційний портал
https://prostaekonomia.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publications/?type=1#filter-publications- (бібліотека)
https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=7

Фінанси, Бухгалтерський облік, Банківська справа, Податкове право
www.analizafinansowa.pl
https://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-signup.php?new=obserwatorfinansowy.pl
https://www.finanse.mf.gov.pl/
www.moje-finanse.junior.org.pl
www.pieniadz.pl
https://qmamfinanse.pl/rachunkowosc-zarzadcza/
https://qmamfinanse.pl/rachunek-kosztow/
https://qmamfinanse.pl/rewizja-finansowa/
https://qmamfinanse.pl/ustawy-i-rozporzadzenia/
https://qmamfinanse.pl/ekonomika-przedsiebiorstw/
https://qmamfinanse.pl/finanse-przedsiebiorstw/
https://www.gov.pl/web/finanse/   - сайт Міністерства Фінансів
https://www.knf.gov.pl/ - Комісія фінансового контролю
https://funduszeeuropejskie.gov.pl/ - сайт Фондів Європейського Союзу, інформаційна база про фінансування  Європейським Союзом, оголошених конкурсах, умовах фінансування
https://www.gpw.pl/ - сайт Варшавської Біржи Цінних Паперів
https://infor.pl/     -портал для бухгалтерів і кадровиків
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/ - безкоштовна база інформації з галузі податкового права, бухгалтерії, кадрів та фінансів
https://wynagrodzenia.pl/ - портал присвячений заробітній платі та кадровим питанням
http://www.nbp.pl/    - портал Національного Банку Польського та його навальна версія
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/badania/publikacje_naukowe.htm -портал Національного Банку Польського  - наукові публікації
https://zbp.pl – Związek Banków Polskich - Асоціація Польських Банків –навчально-інформаційний сайт  разом з даними що стосуються банківської справи
https://wib.org.pl/ - Банкіри для освіти – навчальний портал з галузі банківської справи
https://www.bankier.pl/ - портал присвячений банківській справі
www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje - Асоціація суспільного страхування
https://mikroporady.pl/
https://e-pity.pl/ - портал присвячений оподаткуванню
https://www.podatki.gov.pl/ - податковий портал Міністерства Фінансів
https://www.gofin.pl/- податковий портал
https://www.gazetaprawna.pl/

Статистика
https://www.statystyka.az.pl/ - інформаційний портал присвячений статистиці
https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html - Інтернет підручник статистики
https://bdl.stat.gov.pl - Банк Регіональних  Даних Головного Управління Статистики

Навчання он-лайн
1. https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online -фінанси, маркетинг, менеджмент
2. https://elearning.kprm.gov.pl/local/login/
3. https://platforma.kursodrom.pl/moodle/
4. http://moodle.wmbp.edu.pl/
 
журнали

назва

рік

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal [Електронний ресурс] : міжнар. наук. реценз. фах. економ.журн. / засн. Акад. економ. наук України, Ін-т економ. і соціал. наук Вроцлав. природ. ун-ту, Харк. нац. техн. ун-т сіл. господ. ім. Петра Василенка. http://are-journal.com/are

2018

Economic Processes Management / Сумський державний університет

epm.fem.sumdu.edu.ua

2018

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / засн. Укр. інженерно-пед. акад., Школа адапт. упр. соц. пед. Системами https://amtp.org.ua/index.php/journal2

2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки [Електронний ресурс] : наук. журн. / засн. Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка http://apie.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/

2018

Бізнес Інформ [Електронний ресурс] = Бизнес Информ : міжнар. наук. економ. журн. / засн. Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України.

www.business-inform.net

2018

Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський національний університет  імені В. О. Сухомлинського

global-national.in.ua › pro-zhurnal

2018

Економіка і регіон : Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка [Електронний ресурс] : наук. журн. / засн. Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка

eir.pntu.edu.ua

2018

Економіка розвитку [Електронний ресурс] : наук. журн. / засн. Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця https://businessperspectives.org/journals/economics-of-development#ua-general-information

2018

Економіка та суспільство [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / засн. Мукачів. держ. ун-т. https://msu.edu.ua/ekonomika-ta-suspilstvo/

2018

Економіка та управління на транспорті [Електронний ресурсс] : наук. журн. / засн. Нац. транспорт. ун-т http://eut.ntu.edu.ua/index.html

2018

Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН  України» http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000036

2018

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики [Електронний ресурс] = Economy. Finances. Management: Topical issues of science and practical activity : всеукр. науково-виробн. журн. / засн. Вінницький нац. аграр. ун-т. http://efm.vsau.org/

2018

Економіка: реалії часу / Одеський національний політехнічний університет http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/216/browse?type=dateissued&submit_browse=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0

2018

Економічна теорія та право [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / засн. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. http://econtlaw.nlu.edu.ua/

2018

Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / засн. Тернопіл. нац. екон. ун-т.

https://www.econa.org.ua

2018

Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії [Електронний ресурс] : наук. журн. / засн. Запоріз. держ. інж. Акад  

www.zgia.zp.ua

2018

Економічний вісник університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / засн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». https://economic-bulletin.com/index.php/journal

2018

Економічний дискурс [Електронний ресурс] = The economic discourse : міжнар. наук. журн. / засн. ГО "Наук. клуб "СОФУС", Львів. торговельно-економ. ун-т, Поділ. держ. аграрно-техніч. ун-т.

ed.pdatu.edu.ua

2018

Економічний форум [Електронний ресурс] = Economic forum : наук. журн. / засн. Луцьк. нац. техн. ун-т. http://eforum-lntu.com/

2018

Ефективна економіка / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

www.economy.nayka.com.ua

2018

Інноваційна економіка [Електронний ресурс] = Innovative economy : наук.-виробн. журн. / засн. Поділ. держ. аграрно-техніч. ун-т та ін

ie.at.ua

2018

Інфраструктура ринку [Електронний ресурс] : електрон. фах. наук.-практ. журн. / засн. Причорномор. наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій.

www.market-infr.od.ua

2018

Механізм регулювання економіки [Електронний ресурс] = Mechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / засн. Сум. держ. ун-т та ін.

mer.fem.sumdu.edu.ua

2018

Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / засн. Одес. нац. економ. ун-т

n-visnik.oneu.edu.ua

2018

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки [Електронний ресурс] : наук.-теорет. журн. / засн. Херсон. держ. ун-т

www.ej.kherson.ua

2018

Приазовський економічний вісник [Електронний ресурс] : електрон. наук. журн. / Класич. приват. ун-т

pev.kpu.zp.ua

2018

Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Електронний ресурс] = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and Labour Relations: theory and practice : зб. наук. пр. / засн. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"

stvua.com

2018

Сталий розвиток економіки [Електронний ресурс] = Sustainable development of economy : міжнар. наук.-вироб. журн. / засн. Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Ун-т економіки і підприємництва, Ін-т економіки, технологій і підприємництва.

https://www.uniep.km.ua › index.php › zhurnal-stalij-rozvitok-ekonomiki

2018

Східна Європа: економіка, бізнес та управління [Електронний ресурс] : електрон. наук.-практ. журн. / засн. ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. будівництва та архітектури

www.easterneurope-ebm.in.ua

2018

Український журнал прикладної економіки [Електронний ресурс] = Ukrainian Journal of Applied Economics : наук. журн. / засн. Тернопіл. нац. економ. ун-т.

ujae.tneu.edu.ua

2018

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / засн. Ун-т банків. справи, Харків. навч.-наук. ін-т. http://khibs.ubs.edu.ua/zbirnik-naukovix-prac-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teoriy-ta-praktiki/

2018

Чернігівський науковий часопис / Чернігівський національний технологічний університет

chasopis.geci.stu.cn.ua 

2018

підручники

https://pidruchniki.com/
https://posibnyky.vntu.edu.ua/