ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА

• ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА                                                                                    

• ГОТЕЛЬНА СПРАВА І ТУЗИЗМ

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.

Якщо погані лікарі – гинуть люди, якщо погані економісти – гине держава, отже економіка – це та сфера, яка керує державою і світом.

Економіст – це практикуючий спеціаліст або науковець, який працює в області планування, керівництва господарською діяльністю (її дослідження, планування та економічний супровід).

Лише на перший погляд ця професія може здаватися нудною. Проте, економіка – це гра, і якщо зрозуміти її правила – тобі ніколи не буде нудно.

Попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, грамотні та амбіційні спеціалісти цієї сфери як і раніше залишаються затребуваними на ринку праці.

Фахівець у галузі економіки підприємства може виконувати функції економіста, бухгалтера, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії і поточні плани, а також організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та координувати роботу виконавців. Отже, перевагою професії є її універсальність.

Викладачі та технології навчання:

Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти. У нинішньому складі кафедра "Економіка підприємства" має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам.

Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. До послуг студентів – спеціалізована бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал, два кафе, медпункт. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах регіону. Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі університету.

Ми дамо Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Економіка та організація підприємств

"Економіка підприємства" – це престижна економічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни 

"Економіка підприємства" одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки "Економіка і підприємництво". В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. "Економіка підприємства" – це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. Спеціальність "Економіка підприємства" формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

Метою діяльності фахівця з економіки підприємства є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

Спеціаліст з економіки підприємства повинен вміти виконувати професійні функції згідно своєї посади.

Де і ким може працювати випускник:

Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Сьогодні економісти потрібні найрізноманітнішим організаціям. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.

Випускники можуть виконувати роботу:

•    економіста з планування;

•    економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності;

•    економіста з фінансової роботи;

•    економіста з праці;

•    економіста зі збуту;

•    консультанта-радника;

•    економіста договірних та претензійних робіт;

•    економіста з матеріально-технічного постачання;

•    наукового співробітника з економіки та ін.

Очолювати:

•    планово-економічні служби підприємств і організацій;

•    бухгалтерію;

•    відділ праці та заробітної плати;

•    відділ кадрів;

•    відділ зовнішньоекономічних зв'язків, або бути в них головними спеціалістами.

                                                                                                                                                            

Готельно - ресторанна справа і туризм

Готельно-ресторанний бізнес є га¬луззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів.

Де і ким може працювати випускник:

Випускники факультету працюють на підприємствах і в організаціях ресторанного, готельного господарств, туризму та виставкової діяльності за різними формами власності за типами господарювання на посадах:

•    керівників (президент асоціації, концерну, корпорації, генеральний директор готелю чи туристичного комплексу, директор готелю, виставкового центру, ресторану, турфірми, менеджер з економіки, завідувач відділом, начальник експлуатації тощо); менеджер з персоналу;

•    фахівців з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, головний інженер та метрдотель в ресторані);

•    фахівців матеріально-технічного забезпечення (економіст зі збуту, начальник відділу збуту , начальник відділу збуту та ін.); у маркетингових та комерційних відділах (начальник відділу, комерційний агент комівояжер, брокер та ін.);

•    керівників в підрозділах по виробництву, реалізації та організації споживання товарів, продукції ресторанного господарства та послуг (завідувач виробництва в ресторанах, інженер-технолог, шеф-кухар);

 Випускники зможуть :

•    поліпшувати якість обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства;

•    розвивати готельно-ресторанний бізнес області та України в цілому;

•    розробляти короткострокові і середньострокові плани діяльності закладів готельного та ресторанного господарства;

•    застосовувати інноваційні та інформаційні технології у роботі підприємств готельно-ресторанного господарства;

•    вдосконалювати роботу діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства;

•    впроваджувати у роботу підприємств готельного та ресторанного господарства прогресивні технології.

 Випускники можуть виконувати роботу:   

•    Менеджер (управитель) з туризму

•    Гід-перекладач 

•    Туризмознавець,керівник туристичної групи

•    Інструктор-методист з туризму

•    Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

•    Фахівець з розвитку сільського туризму

•    Фахівець з туристичного обслуговування

•    Організатор туристичної і готельної діяльності

•    Організатор подорожей (екскурсій)

•    Фахівець із конференц-сервісу

•    Фахівець із організації дозвілля

•    Фахівець із туристичної безпеки

•    Фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризму

•    Інспектор з туризму

•    менеджер з туристичного напрямкуменеджер з внутрішнього туризму

•    менеджер з міжнародного туризму

•    фахівець з питань безпеки в туризмі

•    консультант з питань страхування в туризмі

•    керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні)

•    консультант з  подорожей, консультант (в апараті органів державної влади)

•    референт з основної діяльності (туризм),

•    молодший державний інспектор

•    науковий молодший співробітник